FREE Explore Talk with Randi
FREE Explore Talk with Randi
FREE Bridge2Thrive Inspiration
Placeholder Image

New Wise Leadership - Member

- Join as a founding Member & Co-Create

Join as a founding member and co-create content from the start. New content every week. Quarterly membership fee of € 99 (increases to € 199). Terminate membership when appropriate. New content awaits. Join today. Welcome!

Yes please - Join as a member today
Placeholder Image

Digital Lederkafe 

- Lær hvordan lede med mer vind i seilene

Kultur er komplekst men kritisk å forstå for å lede den menneskelige kapitalen. Ny teknologi gir muligheter for å tilnærme seg kultur på en enklere og mer morsom måte.  Det gir ledere bedre beslutningsgrunnlag og økt støtte i gjennomføring av strategi. Raskere til målet.

Neste Lederkafe 29. oktober kl 10:00. Velkommen!

PS; Uformell kafe-stil med senkede skuldre

Lær mer

Randi`s Signature Program

Placeholder Image

Master New Wise Leadership

- Unique Online Experience - 10 Weeks

Start on a journey to discover key ingrediences in joyful business succcess. Learn more about yourself and how YOU matter in what you are creating in business and life.

Learn more here

Want to Be On the Priority List for upcoming experiences?

Get your 5 FREE Leader Letters when subscribing - Become a Wiser Leader in 5 Days

Placeholder Image
YES - I want to be on the Explore Next Step List and get PRIORITY on available spots