FREE Explore Talk with Randi
FREE Explore Talk with Randi

Digital Lederkafe 

Den 29. oktober kl 10:00 - 11:30

Påmelding pågår - Frist i løpet av sønag 24. oktober

Påmeldingen er stengt

Placeholder Image

Vil du lede med eller uten vind i seilene?

I løpet av min karriere har jeg ledet opp mot 12 ledere og vært del av flere kommersielle leader team i norske, nordiske og internasjonale selskaper. Jeg ledet en av 4 store samordningsprosesser mellom  SAS og Braathens. Det var selskaper med 2 ulike kulturer. Jeg hadde aldri tilgang til verktøy som jeg på denne lederkafè`n vil demonstrere for deg. Det hadde vært en gamechanger.

Jeg var en offensiv og foroverlent leder som leverte resultater. Det ga meg stor profesjonell og personlig utvikling. Det kostet også mye tid og energi. Det gikk på bekostning av tid til andre ting som var viktig nyttig og morro.

På denne lederkafe`n deler hva jeg har oppdaget og forstått. Deet vil gi deg mulighet til å skape bedre resultater med mindre innsats og mer moro

Velkommen til lederkafe med senkede skuldre!

Ønsker du å ta bedre beslutninger, lede med mer vind i seilene og samle menneskene om veien til målet? 

Da er denne leder opplevelsen i kafe-stil med senkede skuldre for deg!

 

Kultur er komplekst men kritisk å forstå for å lede den menneskelige kapitalen. Enkeltmennesker må mobiliseres. Det er avgjørende å forstå hvordan enkeltmennesker relaterer, beslutter og samhandler. Det kan du lære mer om gjennom kulturuttrykk. Bruk verdier til å en engasjere team og organisasjonen rundt hva som er viktig for medarbeidere, prosjekter og den enkelte.

Hvis enkeltpersoner ikke er i kontakt med egne verdier kan de miste seg selv. Bevissthet rundt egne verdier er nyttig utgangspunkt for egen utvikling.

Hva er dine verdier? Hvilket kulturuttrykk representerer dine verdier?

 

Visste du at:

 • Verdier er byggeklosser for kultur.
 • Summen av de prioriterte verdier i et team/org driver (team) kulturen fremover.
 • For å håndtere kultur må ledere være oppmerksom på sine egne verdier og forstå hvordan de opptrer i egne liv.
 • Ledere må forstå verdi prioriteringene i teamet de leder fordi det påvirker hvordan team-medlemmer jobber, tenker og føler.

 

Tema Digital Lederkafe: Verdiuttrykk for kultur

Fredag 29. oktober kl 10:00 – 11:30 arrangerer Bridge2Thrive for første gang en Lederkafe som gir innsikt i hvordan verdier bidrar til en opplevelse av å lede med mer vind i seilene. Hvem ønsker ikke det?

Oppdag hvordan teknologi muliggjør kartlegging og visualisering av kultur-uttrykk på nye og spennende måter.


På Lederkafe`n vil få en rekke AHA-opplevelser og:

 • Økt innsikt i hva dine verdier betyr for deg. Du får ditt personlige kulturuttrykk tilsendt rett etter kafe`n. 
 • Hvordan du kan tilpasse ditt lederskap til teamets kultur-uttrykk.
 • Hvordan team-kultur kan utvikles til å håndtere en hybrid hverdag bedre.
 • Hvor enkelt du kan få tilgang til en kultur baseline for enheten du leder.
 • Hvordan du kan tilpasse kultur til å styrke implementering av strategi.
 • Hvordan identifisere og forstå ulikheter i ulike team.
 • Hvordan du kan gjennomføre en Kultur Hackaton for effektivt skape økt engasjement

 

Etter Lederkafe`n vil du:

 • Motta ditt personlige kultur-uttrykk som grunnlag for økt innsikt og bevissthet til egne verdier og kulturuttrykk. PS; ønsker du dette velger du det alternativet når du melder deg på under.
 • Du mottar eksempel på en rapport som viser kulturuttrykk samlet for en gruppen og sammenligning av 2 team. 
 • Forstå hvordan du tar deg FRA å tenke, føle og håpe TIL mer data drevne beslutninger i ledelse.
 • Kunne vurdere om du ønsker å gjennomføre en enkel team-prosess for eget team.
 • Vurdere om du ønsker å planlegge og budsjettere for en kulturell baseline for egen enhet.
 • Uforpliktende og utforskende samtale med Randi om du ønsker.

Hvem er dette for?

 • Ledere som ønsker en raskere veil til målene.
 • Ledere som ønsker å jobbe klokere, oppnå mer tid til fritid og det som er viktig, nyttig og morsomt etter at hverdagskravene er nådd.
 • Ledere som er åpne og nysgjerrige til hvordan det å jobbe med kultur kan være enkelt og morsomt.
 • Ledere som ønsker oppdatert personlig innsikt i eget kultur-uttrykk.
 • Ledere som har lederteam, eller leder team.
 • Ledere som opplever redusert engasjement i eget team/organisasjon etter pandemien.
 • Ledere som ønsker å oppdage hva som kan hemme nytenkning de er avhengig av fremover.
 • Ledere som undrer seg om bærekraftsambisjoner og grønne verdier kan kobles mot kultur-uttrykk.
 • Strategiske HR-ledere som jobber mot daglig leder eller toppledergrupper.

Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene over, er dette for deg.

Velkommen!

Placeholder Image

Få svar på hvordan bærekraftsmålene kan komme til uttrykk i kultur.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

Hva har pandemien gjort med kulturen i nordiske selskaper?

Placeholder Image

Innsikt i nyeste studier 

Jeg vil dele innsikt fra ferske studier om hva pandemien har gjort med kulturen i nordiske selskaper. Det vil gi deg mulighet til å reflektere over hva som er situasjonen i ditt team, for enheten eller selskapet du leder.

Kultur er kanskje det viktigste av det viktige å forstå og ha et bevisst forhold til som leder.

Denne er en unik mulighet til raskt å få bedre oversikt og innsikt.

Tilgang til ny dynamikk 

Oppdag hvordan du enkelt kan gå fra "business as usual" til en "ny dynamikk"  med mindre tro, håp og synsing TIL mere fakta styrte beslutninger i ledelse. Forstå hvordan du oppnår økt engasjement når du gir enkeltpersoner mulighet for personlig utvikling. Det er rimelig å forvente at riktig kultur blir viktigere enn riktigere lønn i fremtiden. For mange er det slik allerede i dag.

Få innsikten du trenger for å tiltrekke og beholde de menneskene du trenger for å lykkes.

Placeholder Image